Ορισμός

Οι γυψοσανίδες είναι δομικά στοιχεία που στερεώνονται με βίδες σε μεταλλικό σκελετό, καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία, αποτελώντας τη βάση των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης. Τα συστήματα Ξηράς Δόμησης με γυψοσανίδες αποτελούνται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, εξαρτήματα και υλικά επεξεργασίας επιφανειών. Είναι τα σύγχρονα υλικά για δόμηση και διακόσμηση κάθε εσωτερικού χώρου. Διακρίνονται σε Συστήματα Οροφών, Τοιχοποιίας και Επενδύσεων Τοίχων.

Γιατί γυψοσανίδα

  • Γρήγορος χρόνος κατασκευής
  • Οικολογικά υλικά
  • Ελάχιστο βάρος στην κατασκευή
  • Υψηλοί δείκτες ηχομόνωσης
  • Τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης  , αποχέτευσης , ηλεκτρισμού μέσα στον σκελετό χωρίς σκαψίματα και μπάζα
  • Αντισεισμική κατασκευή
  • Απεριόριστοι σχεδιαστικοί συνδυασμοί
  • Αποφεύγετε το σοβάτισμα
  • Δεν έχουν περιορισμούς στο βάρος ανάρτησης αρκεί να έχουν προβλεφτεί οι θέσεις μόνο για τα μεγάλα βάρη
  • Εύκολη επέμβαση σε μια μελλοντική αλλαγή.

Πεδίο εφαρμογής

Παντού!