ΣΚΑΛΕΡΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οι ειδικοί στην ξηρά δόμηση από το 1995

ΣΚΑΛΕΡΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οι κατασκευές μας

Σκαλέρης Ι. Ευάγγελος

Eπισκευής & συντήρηση
ιστορικών & παραδοσιακών κτιρίων

ΣΚΑΛΕΡΗΣ Ι. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οι υπηρεσίες μας